រចនាសម្ព័ន្ធគេហទំព័រព័ត៌មាន Khmer Talking

១. លោក ជា សុភាព នាយកគ្រប់គ្រងទូទៅ
២. លោក យ៉ាន់ សុខរិទ្ធ និពន្ធនាយក
៣. លោក ធី ធេង និពន្ធនាយករង
៤. លោក ផាត សុភក្ក្រ ប្រធានផ្នែកលក់
៥. អ្នកស្រី ខេន រចនា រដ្ឋបាល និងគណនេយ្យ
៦. លោក កែវ រតនៈ ប្រធានក្រុមបង្ហោះព័ត៌មាន
៧. លោក លី ប៊ុនកៅ អ្នកបច្ចេកទេសគេហទំព័រ
៨. កញ្ញា ម៉ៅ ស្រីណុច្ស អ្នកយកព័ត៌មានកំសាន្ត
៩. កញ្ញា ខេន សុភារ័ត្ន អ្នកយកព័ត៌មានកំសាន្ត
១០. លោក ហ៊ាង ចានរ៉ា អ្នកយកព័ត៌មានកំសាន្ត
១១. អ្នកស្រី យ៉ាន ម៉ានី អ្នកបកប្រែព័ត៌មានកំសាន្តបរទេស
១២. កញ្ញា ហង្ស ចាន់សុបញ្ញា អ្នកបកប្រែព័ត៌មានសុខភាព
១៣. លោក ប៉ែន សាវីសិដ្ឋ អ្នកកាត់តវីដេអូ
ព័ត៌មានទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្ម / General Business Information:
ADDRESS: Head Office PPIU Building, Floor 9th, Phnom Penh, Cambodia.
TEL: 017 608 007
WEBSITE: www.khmertalking.com
លោកអ្នកអាចធ្វើការទាយយកកម្មវិធីរបស់ KhmerTalking តាមរយៈ App Store សំរាប់ iOS Device និង Play Store សំរាប់ Android Device.
KhmerTalking Android App KhmerTalking iOS App