ម៉ាស្សា​ជា​មួយ ​នឹង​ទឹក​ក្រូចឆ្មា

(សុខភាព)៖ ច្របាច់ក្រូចឆ្មាមួយផ្លែ។ នៅពេលដែលអ្នកងូតទឹក ម៉ាស្សាក្បាលរបស់អ្នកជាមួយនឹកទឹកក្រូចឆ្មា
ដែលឈ្លីវាជាមួយម្រាមដៃរបស់អ្នកថ្នមៗ បន្ទាប់មកលាងសំអាតសក់របស់អ្នកជាមួយនឺងទឹកក្តៅអ៊ុនៗ។

ដើម្បីទទួលបានលទ្ធលល្អ ជាដំបូងអ្នកត្រូវកក់សក់ជាមុនសិនបន្ទាប់មកទើបម៉ាស្សាទឹកក្រូចឆ្មានោះ តាមក្រោយ៕

You might also like More from author