ជំងឺ​ស្រឡទែន ឆ្លង​តាម​វិធីណា?

(សុខភាព)៖ ជំងឺស្រឡទែន ត្រូវបានរីករាលដាលដូចគ្នានឹងជំងឺផ្តាសាយ តាមរយៈដំណក់ទឹកមាត់ដែលអាចប៉ះពាល់ ហឺត ឬលើផ្ទៃអាកាស ហើយនិងការឆ្លងចូលទៅក្នុងមាត់ ឬច្រមុះ។
កូនក្មេងអាចឆ្លងជំងឺនេះពីរបីថ្ងៃ មុនពេលរោគសញ្ញាលេចឡើង និងរយៈពេលពីរបីថ្ងៃក្រោយរោគសញ្ញាកើតមាន។
ក្នុងអំឡុងពេលនេះ វាមានសារៈសំខាន់ណាស់ក្នុងការទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលដល់ អ្នកដទៃជាពិសេសក្មេងជំទង់ និងមនុស្សពេញវ័យដែលមិនត្រូវបានចាក់វ៉ាក់សាំង។

ប្រសិនបើអ្នកមានជំងឺស្រឡទែន អ្នកអាចជួយការពារកុំឲ្យវារីករាលដាលដោយ ៖

  1. ជាទៀងទាត់ លាងដៃជាមួយសាប៊ូ
  2. ប្រើ និងយកក្រដាសទប់មាត់ ពេលអ្នកកណ្តាស់
  3. ជៀសវាងការទៅសាលារៀន ឬធ្វើការ យ៉ាងហោចណាស់ ៥ ថ្ងៃ បន្ទាប់ពីរោគសញ្ញារបស់អ្នកបានវិវត្តដំបូង៕

You might also like More from author