ប្រូតេអ៊ីន​​​ជាគ្រឿង​យ៉ាង​សំខាន់​សម្រាប់​ស្បែក

(សុខភាព)៖ ស្រ្តីភាគច្រើនទទួលទានសារជាតិប្រូតេអ៊ីន តិចជាងតម្រូវការរបស់រាងកាយ។ ធម្មជាតិរបស់ស្ត្រីមាន សារធាតុសេរ៉ូថូនីន ក្នុងកំរិតទាប ដែលសារធាតុនេះសំខាន់ក្នុងការធ្វើឲ្យមានអារម្មណ៏ល្អ។

វិធីដែលអាចជួយបន្ថែមកំរិត សេរ៉ូថូនីនយ៉ាងឆាប់រហ័សនោះ គឺស្រ្តីត្រូវទទួលទានសារធាតុកាបូហៃដ្រេដ ដើម្បី បន្ថែមកំរិតជាតិស្ករនៅក្នុងឈាម។ ក៏ប៉ុន្តែ នៅពេលដែលកំរិតជាតិស្ករក្នុងឈាមខ្ពស់ឡើង កំរិតអាំងស៊ូយលីនក៏ អាចកើនឡើងខ្ពស់តាមដែរ។

សារជាតុប្រូតេអ៊ីនមានសារប្រយោជន៏ខ្លាំងណាស់ ចំពោះការប៉ូវកោសិកានៅក្នុងរាងកាយ។ មួយវិញទៀត ប្រូតេអ៊ីនដែលបានទទួលទានចូលទៅ ត្រូវរំលាយ និងបំបែកខ្លួនឲ្យអាស៊ីដអាមីណូ ដែលជាកោសិកាប្រើសំរាប់ ប៉ះប៉ូវខ្លួនឯង។ ប្រសិនបើមិនបានទទួលប្រូទីនគ្រប់គ្រាន់ទេ នោះធ្វើឲ្យស្រ្តីមានរាងកាយចុះអន់ថយទៅហើយ កាន់តែមានសភាពទ្រុឌទ្រោមឬធ្វើឲ្យឆាប់ចាស់។

ដូច្នេះដើម្បីឲ្យរាងកាយមាំមួន ស្បែកតឹងណែនស្រ្តីទាំងឡាយ ត្រូវឲ្យរាងកាយបានទទួលប្រូតេអ៊ីនគ្រប់គ្រាន់ រាល់ថ្ងៃជាចាំបាច់៕

You might also like More from author