វីតាមីន​ សេ​អាច​ការពារ​គ្រុន​ផ្តា​សាយ

(សុខភាព)៖ យើងទទួលទានវីតាមីនសេភ្លាមៗនៅពេលដែលយើងមានអាការកណ្តាស់ ដើម្បីបញ្ជៀសជំងឺ គ្រុនផ្តាសាយ ឬហៀរសំបោរ។ ការស្រាវជ្រាវរបស់ប្រទេស អូស្រា្តលីរកឃើញថា វាគឺជាការខាតពេលវេលាទៅ វិញទេ។

យោងទៅតាមការស្រាវជ្រាវបានឲ្យដឹងថា ការទទួលទានវីតាមីនសេ ជាប្រចាំមិនបានជួយការពារ ឬព្យាបាលជំងឺ ផ្តាសាយ ដូចដែលអ្នកបានគិតនោះទេ ទោះបីជាធ្លាប់បានពិសោធន៏ឲ្យឃើញថា វាជួយជំរុញកំរិតថាមពលក៏ ដោយ។

ដោយឡែក អ្នកអាចជៀសផុតពីជំងឺផ្តាសាយបាន ដោយការទទួលទឹកឲ្យបានច្រើន និងទទួលទានខ្ទឹម ដែលជួយទប់ទល់នឹងមេរោគនៃជំងឺផ្តាសាយបាន៕

You might also like More from author