នៅ​ប្រទេស​ជប៉ុន​ជួសជុល​អគារ​ដោយ​គ្មាន​ប្រើដែក​គោល​សូម្បី​តែមួយ​គ្រាប់

(ជប៉ុន)៖ នៅប្រទេសជប៉ុនមានអាគារដែលធ្វើពីឈើដែលត្រូវបានសាងសង់កាលពី ១០០០ ឆ្នាំមុន។ វាពិបាក ក្នុងការធ្វើ ដោយគ្មានការប្រើប្រាស់ដែកគោល។ ប្រជាជននៅទីនេះតែងព្យាយាមសាងសង់អគារធ្វើពីឈើ។
ហើយនេះគឺជាការងាររបស់ជាងឈើម្នាក់។

លោក Takahiro Matsumoto ជាជាងឈើមីយ៉ាយដាក។ គាត់ជាជាងឈើម្នាក់បានសាងសង់ប្រាសាទរបស់ជប៉ុន ហើយក៏បានជួសជុលថែទាំពួកគេផងដែរ។ ចាប់តាំងពីអាគារប្រពៃណីរបស់ជប៉ុន ត្រូវបានធ្វើពីឈើ ជាងឈើ បានឆ្នៃឈើឲ្យក្លាយជាសសររឹងមាំ និងពិដានរឹងមាំ ដូចជាការសាងសង់ដោយស៊ីម៉ង់ផងដែរ។ តាមរយៈការដំ ឡើងវា គាត់អាចសង់អាគារបាន។ អគារឈើត្រូវការជួសជុលជារៀងរាល់ ១៥០ ទៅ ២០០ ឆ្នាំ។ ពួកវាអាច ខូចដោយការជួបនឹងគ្រោះមហន្តរាយធម្មជាតិ។

នៅសម័យបុរាណ មនុស្សប្រហែលជាបានដឹងមុនថា ពួកគេនឹងត្រូវការជួសជុលអាគារទាំងនោះ ហើយពួកគេត្រូវ រុះរើកន្លែងដែលខូចខាតចោល។ បន្ទាប់ពីបញ្ចប់ការសិក្សាពីវិទ្យាល័យ គាត់រៀនការងារទាំងនេះជាមួយជាង ឈើ។ គាត់បានឆ្ងល់ពីរបៀបដែលព្រះវិហារបរិសុទ្ធ និងប្រាសាទទាំងនេះត្រូវបានសាងសង់។ នោះហើយជា ពេលដែលគាត់បានដឹងអំពីអ្វីដែលជាងឈើមីយ៉ាយ៉ាអៃធ្វើ។ វាជាពិភពមួយដែលខុសគ្នាទាំងស្រុង។

វាត្រូវការជំនាញកម្រិតខ្ពស់ នៅពេលដែលយើងធ្វើការជាមួយអគារចាស់ៗដែលបានសាងសង់ដោយបុព្វបុរស របស់យើង។ សព្វថ្ងៃនេះគាត់ក៏រៀនពីជំនាញរបស់ជីដូនជីតារបស់គាត់ដែរ ព្រោះពួកគេត្រូវបានរក្សាទុកនៅ ក្នុងអគារដោយខ្លួនឯង។ យើងដឹងពីអ្វីដែលប្រជាជនជប៉ុនបានធ្វើ។

ព្រះវិហារបរិសុទ្ធគាត់ មានអារម្មណ៍ថាត្រូវបានការពារដោយព្រះ និងព្រះពុទ្ធពីព្រោះ គាត់មានអារម្មណ៍ថា គាត់កំពុងបម្រើពួកគេតាមរបៀបណាមួយ។ គាត់មានមោទនភាពចំពោះរឿងនោះ។ នេះជាផ្នែកមួយដែល គាត់ចូលចិត្តបំផុត។ វាសំខាន់ណាស់ក្នុងការថែរក្សាអាគារចាស់។ គាត់ត្រូវរៀនពីអ្វីដែលជីដូនជីតារបស់គាត់ បានធ្វើ និងអ្វីដែលពួកគេបានព្យាយាមប្រគល់ដល់យើង៕

You might also like More from author