មនុស្ស​ចាប់ផ្តើម​ប្រើ​ទូរស័ព្ទ​​តាំង​ពី​ពេលណា​មក?

- Advertisement -

ទូរស័ព្ទត្រូវបានបង្កើតឡើង ជាលើកដំបូងក្នុងឆ្នាំ១៨៧៦ ដោយ លោក អាឡិចសិនដឺ ក្រាហាម បែល (Alexander Graham Bell)។ គាត់ជាមនុស្សដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ ទៅលើសំលេងរបស់មនុស្ស ហើយបានរកឃើញថា សំដីរបស់មនុស្សបង្កើតបាន ជារលកសំលេងញ័រតាមខ្យល់ ។ ដោយសាររបកគំហើញនេះ គាត់បានក្លាយទៅជាមនុស្សដំបូងគេ ដែលបញ្ជូនសារជាសំលេង បានដោយជោគជ័យ តាមខ្សែភ្លើងអគ្គិសនី៕

ប្រភព៖ salarean

You might also like More from author