អាថ៌កំបាំង​​ទី​១០ ដើម្បី​​ក្លាយ​​ជា​​សេដ្ឋី៖ ពលិកម្ម​ខ្លួន​​​​ ដើម្បី​​ជួយ​​ដល់​​អ្នក​ដទៃ

- Advertisement -

ពលិកម្មខ្លួនដើម្បីជួយដល់អ្នកដទៃ

ជនដែលសាងខ្លួនក្លាយជាសេដ្ឋី តែងងប់ងល់នឹងសេវាកម្មអតិថិជន។ ពួកគេគិតពីអតិថិជនគ្រប់ពេល។ ពួកគេរិះរកវិធីគ្រប់បែបយ៉ាង គ្រប់ពេលវេលា លៃធ្វើយ៉ាងណា ឲ្យវាកាន់តែប្រសើរឡើង។

ជារៀងរាល់ថ្ងៃ ចូរស្វែងរកវិធីបន្ថែមគុណតម្លៃសេវាកម្ម ដល់អតិថិជនរបស់អ្នក។ កំណែលំអចំនុចតូចមួយ អាចនាំដល់ជោគជ័យ ហរិញ្ញវត្ថុរបស់អ្នក។ ជោគជ័យក្នុងឆាកជីវិតរបស់អ្នក បានមកផ្ទាល់ ឬប្រយោល ពីការជួយអ្នកដទៃ។

(ស្រង់ចេញពីសៀវភៅ The 21 Success Secrets of Self-Made Millionaires, by Brian Tracy )

ប្រភព៖ salarean.com

You might also like More from author