អគ្គិសនី​កម្ពុជា ផ្អាក​ផ្គត់ផ្គង់​អគ្គិសនី​នៅ​តំបន់​មួយ​ចំនួន ទៅ​តាម​ពេល​វេលា និង​ទីកន្លែង ក្នុង​ខេត្តកណ្ដាល ព្រៃវែង និង​រាជធានី​ភ្នំពេញ ចាប់ពី​ថ្ងៃទី១១ ដល់​ថ្ងៃទី១៤ ខែកក្កដា

(ភ្នំពេញ)៖ អគ្គិសនីកម្ពុជា បានចេញសេចក្ដីជូនដំណឹងមួយ ស្ដីពីការប្រកាសផ្អាកការផ្គត់ផ្គង់អគ្គិសនី នៅតំបន់ភ្លើងមួយចំនួន ទៅតាមពេលវេលា និងទីកន្លែងក្នុងខេត្តកណ្ដាល ព្រៃវែង និងរាជធានីភ្នំពេញ ចាប់ពីថ្ងៃទី១១ ដល់ថ្ងៃទី១៤ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៩ សម្រាប់ការងារជួសជុលដំឡើងបរិក្ខារ និងរុះរើគន្លងខ្សែបណ្ដាញបង្កលក្ខណៈងាយស្រួល ដល់ការដ្ឋានពង្រីកផ្លូវផងដែរ៕

សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតសូមអានសេចក្ដីជូនដំណឹង របស់អគ្គិសនីកម្ពុជាទាំងស្រុង៖

You might also like More from author