បទបង្ហាញ៖ សុវត្ថិភាព​បន្ថែម​ទៅលើ​គណនីហ្វេសប៊ុក

(បច្ចេកវិទ្យា)៖ សូមថ្លែងអំណរគុណដល់និសិ្សតនៃសាកលវិទ្យាល័យបៀលប្រាយ ដែលបានរួមចំណែករៀបចំឯកសារខាងក្រោមនេះឡើង ដើម្បីផ្តល់ជាចំណេះដឹងដល់សាធារណៈជន ក្នុងការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាប្រកបដោយប្រសិទ្ធិភាព និងសន្តិសុខ។

ទាញយក PDF: https://www.dropbox.com/s/h7fxlphmcb5fmc5/001.pdf?dl=0

ប្រភព៖ Secudemy.com

You might also like More from author