មេរោគ​កុំព្យូទ័រ​ក្នុង​ចន្លោះ​ឆ្នាំ១៩៩០

- Advertisement -

បើសិនជាយើងនិយាយជាទូទៅ មេរោគកុំព្យូទ័របច្ចុប្បន្ននេះ គឺមានគោលបំណងមួយច្បាស់លាស់ គឺដើម្បីរកលុយ ដោយការប្រែក្លាយម៉ាស៊ីនកុំព្យូទ័រនោះ ទៅជា bots ដែលរង់ចាំស្តាប់បញ្ជា ពីហេគឃ័រ (hackers)។

ក្រលេកមើលទៅក្នុងចន្លោះឆ្នាំ១៩៩០ វិញ នៅពេលដែលមេរោគរីករាលដាលនោះ គឺតាមរយៈ floppy disks ជាជាងតាមរយៈអ៊ិនធឺណិត។

សូមតាមដានជាមួយយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នា នូវទម្រង់មេរោគ ដែលទើបកកើតពីដំបូងៗ ដែលអ្នកសរសេរមេរោគ គ្រាន់តែជាការកំសាន្តតែប៉ុណ្ណោះ៕

ប្រភព៖ secudemy.com

 

You might also like More from author